Solar Energy Research Institute

Institut Penyelidikan Tenaga Suria | Solar Energy Research Institute

SUSTAINABILITY

Bil

Geran/Agensi/Syarikat/ Institusi  yang terlibat

Tajuk Aktiviti

Kategori Aktiviti

(Akademik/ Penyelidikan/Khidmat Masyarakat/Lain-lain)

 

Catatan Aktiviti

Gambar 

1.

Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara

Projek Pengeringan Kenaf

 

Penyelidikan dan Khidmat Masyarakat

Tahun: 2018

Lokasi: Chuping, Perlis

 

Ringkasan:

1. Fiber kenaf – Bahan komposit bagi industri pembuatan dan pembinaan

2. Menggandakan pengeluaran hasil produk

3. Meningkatkan produktiviti masyarakat setempat (Pelatih Giat Mara Chuping)

 

2.

Geran TRGS/1/2014/UKM/01/11/4

Projek Pengeringan Produk Herba/Hasil Hutan

Penyelidikan dan Khidmat Masyarakat

Tahun: 2018

Lokasi: Kampung Orang Asli Cendahan, Tasik Chini, Pahang

 

Ringkasan:

1. Pengeringan Akar kayu – Herba asli untuk produk kesihatan

2. Inovasi bersifat tekno-ekonomi

3. Kualiti dan keaslian produk terjamin

4. Produk lebih bersih dan terkawal

 

3.

Pertubuhan Peladang Kemaman, Miaka Engineering Sdn Bhd

Projek Pengeringan Keropok Keping PPK Kijal Kemaman

Penyelidikan dan Khidmat Masyarakat

Tahun: 2019

Lokasi: Kemaman,

Terengganu

 

Ringkasan: Memasang sistem pengeringan mengunakan heat pump untuk Perusahaan Keropok Cap Intan

w

4.

Geran MRUN-RAKAN RU-2019-001/4

Double-pass PV/T solar assisted drying systems with fins and greenhouse dryer for drying of high valued agricultural and marine products

Penyelidikan dan Khidmat Masyarakat

Tahun: 2019-2023

Lokasi: Melaka

 

Ringkasan:

1.To design and construct solar assisted dehumidification dryer.

2.Kerjasama UTeM.

3.Pengeringan bahan makanan menggunakan sistem dehumidifier untuk digunakan oleh masyarakat setempat

 

5.

Geran MRUN-RAKAN RU-2019-001/1

Solar assisted photovoltaic thermal heat pump drying system for medicinal herbs

Penyelidikan dan Khidmat Masyarakat

Tahun: 2019-2023

Lokasi: Port Dickson, Negeri Sembilan

 

Ringkasan:

1.To develop the design, optimized and fabricate novel compact portable solar assisted drying systems for medicinal herbs.

2.Kerjasama UIA.

3.Pengeringan akar kayu untuk ubatan

6.

Geran MRUN-RAKAN RU-2019-001/2

Solar assisted dehumidification for drying food product

Penyelidikan dan Khidmat Masyarakat

Tahun: 2019-2023

Lokasi: Arau, Perlis

 

Ringkasan:

1.To develop the design, optimize and fabricate novel compact portable solar assisted drying systems for agricultural and marine products.

2.Kerjasama UiTM Perlis

3.Pengeringan buah-buahan keluaran masyarakat setempat

 

 

 

 

 

7.

Geran MRUN-RAKAN RU-2019-001/3

Solar assisted drying systems with the double pass matrix type collector for fish.

Penyelidikan dan Khidmat Masyarakat

Tahun: 2019-2023

Lokasi: Kuantan, Pahang

 

Ringkasan:

1.To develop a modular design, optimized and fabricate novel compact portable solar assisted drying systems for fish.

2.Kerjasama Universiti Malaysia Pahang

3. Pengeringan ikan

 

 

8.

Kementerian Kesihatan Malaysia, Jinko Solar Sdn Bhd dan Kerajaan Negeri Pulau Pinang

Pembinaan sistem SMART ENERGY HOSPITAL dan lawatan ke kilang Jinko Solar Sdn Bhd

Penyelidikan dan Khidmat Masyarakat

Tahun: 2021-2022

Lokasi: Hospital Kepala Batas dan Jinko Solar Sdn Bhd, Prai, Pulau Pinang

 

Ringkasan:

Pembinaan sistem kawal hawa dingin termaju menggunakan sistem suria bagi menghasilkan keadaan keselesaan thermal di dalam wad pesakit.