Teknologi Terma Suria Termaju

Para penyelidik dalam bidang Teknologi Terma Suria Termaju adalah terdiri daripada jurutera, ahli fizik dan ahli kimia yang bekerjasama dalam bidang penyejukan suria, detoksifikasi suria, pam haba suria, suria pengeringan dibantu, dan gabungan fotovoltaik dan pengumpul haba atau hibrid. Aktiviti penyelidikan dibiayai daripada sumber dalaman dan luar negara seperti daripada Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, Yayasan FELDA, UNIDO dan ISESCO. Terdapat lebih daripada 200 artikel kajian telah diterbitkan dalam jurnal diindeks dan prosiding serta dibentangkan pada persidangan kebangsaan dan antarabangsa. Kajian ini juga mempunyai 12 paten dan 3 hak cipta. Terdapat syarikat permulaan UKM – MTDC, PV & T Sdn Bhd telah digunakan sebagai platform untuk pengkomersialan produk teknologi hijau. Semua hasil penyelidikan telah direka bentuk, dibina dan dipasang malah terdapat kira-kira 15 prototaip komersial sistem pengumpul haba suria termaju di Taman Inovasi Teknologi Tenaga Hijau yang terletak di Kampus Bangi.