Senarai Ketua TERAS dan Pegawai Fokal

Prof. Dato’ Ir. Dr. Abdul Wahab Mohamad
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Penyelidikan & Inovasi)
Merangkap Ketua Teras 1 – Penyelidikan
 

Prof. Dato’ Ir. Dr. Mohd. Marzuki Mustafa
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Akademik & Antarabangsa)
Merangkap Ketua Teras 2 –  Hal-ehwal Akademik
 

Prof. Dato’ Ir. Dr. Othman A. Karim
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar)
Merangkap Ketua Teras 2 –  Hal-ehwal Pelajar
 

Prof. Dato’ Dr. Imran Ho Abdullah
Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri, Alumni & Masyarakat)
Merangkap Ketua Teras 3 – Antarabangsa
 

Prof. Dato’ Dr. Nor Ghani Md. Nor
Pro Naib Canselor (Penjanaan & Prasarana)
Merangkap Ketua Teras 5 –   Kewangan
 

Dr. Hjh Ina Md. Yasin
Pendaftar
Merangkap Ketua Teras 4 – Bakat
 

Puan Rohazaini Hassan
Ketua Pentadbiran CRIM
Merangkap Pegawai Fokal Teras 1
 

Encik Abdul Qaiyum Borhan
Penolong Pendaftar Kanan Pejabat Naib Canselor
Merangkap Pegawai Fokal Teras 2
 

Encik Ahmad Syakir Saad
Penolong Pendaftar Pejabat Naib Canselor
Merangkap Pegawai Fokal Teras 2
 

Encik Muhammad Redzuan Bin Zainol Abidin
Penolong Pendaftar Pejabat Naib Canselor
Merangkap Pegawai Fokal Teras 3
 

Puan Huda Hela Ladin
Penolong Pendaftar Kanan
Unit Perjawatan dan Kenaikan Pangkat
Bahagian Sumber Manusia
Jabatan Pendaftar
Pegawai Fokal Teras 4
 

Puan Suriani Shuhatdi
Ketua Penolong Pendaftar
KHAZANAH-UKM
Pegawai Fokal Teras 5