Jabatan Surgeri Fakulti Perubatan

 Universiti Kebangsaan Malaysia

PROGRAM DOKTOR PAKAR SURGERI PEDIATRIK

MAKLUMAT LANJUT MENGENAI KEMASUKAN & PENDAFTARAN SILA LAYARI LAMAN SESAWANG https://www.ukm.my/spsfper/specialist-doctor-clinical/

Penyelaras:
Profesor Dr. Dayang Anita Abdul Aziz
email: dayanganita@gmail.com
Urusetia:
Encik Muhammad Shahrin Sahrudin
email: sirshah@ukm.edu.my
Tingkat 8, Jabatan Surgeri, Blok Klinikal
Hospital Canselor Tuanku Muhriz
Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia
Jalan Ya’acob Latif, Bandar Tun Razak,
56000 Cheras, KUALA LUMPUR.

Tel : 03-9145 9374
Faks : 03-9145 6684