Jabatan Surgeri Fakulti Perubatan

 Universiti Kebangsaan Malaysia

PROGRAM DOKTOR PAKAR SURGERI AM

MAKLUMAT LANJUT MENGENAI KEMASUKAN & PENDAFTARAN SILA LAYARI LAMAN SESAWANG https://www.ukm.my/spsfper/specialist-doctor-clinical/

HUBUNGI KAMI:

Penyelaras:
Profesor Madya Dr. Azlanudin Azman
email: lanfa77@gmail.com
Timbalan Penyelaras:
Profesor Madya Dr. Zamri Zuhdi
email: zamriz7582@gmail.com
Urusetia:
Puan Shahzalina Akmar Sarif
email: shahzalina@gmail.com
Tingkat 8, Jabatan Surgeri, Blok Klinikal
Hospital Canselor Tuanku Muhriz
Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia
Jalan Ya’acob Latif, Bandar Tun Razak,
56000 Cheras, KUALA LUMPUR.
Tel         : 03-9145 8240
Faks      : 03-9145 6684