Jabatan Surgeri Fakulti Perubatan

 Universiti Kebangsaan Malaysia

VISI

Kecemerlangan dalam perawatan, pengajaran dan penyelidikan dalam surgeri. nasihat dan latihan kepada organisasi luar.

MISI

 1. Memberi rawatan yang profesional serta holistik kepada pesakit.
 2. Melahirkan doktor siswazah, pakar bedah dan penyelidik yang profesional, berintegriti, dan kompeten.
 3. Menjadi pakar rujuk dalam bidang klinikal serta memberi khidmat nasihat dan latihan kepada organisasi luar.
 4. Memperkasakan tanggungjawab sosial dalam kesejahteraan masyarakat.
 5. Menjadi peneraju dan perintis dalam bidang pembedahan & subkepakaran.
 6. Memperkukuhkan budaya penyelidikan serta memperluaskan jaringan strategi global.
 7. Mengamalkan nilai-nilai murni, beretika, komited serta semangat kerja berpasukan di kalangan ahli jabatan.

OBJEKTIF

 1. Memberikan perkhidmatan yang berkualiti, cekap dan efektif berdasarkan maklumat perubatan terkini agar pesakit mendapat perawatan yang optimum.
 2. Menyediakan perkhidmatan pentadbiran dan perkhidmatan sokongan yang cekap dan memastikan peralatan dan infrastruktur yang sesuai supaya kakitangan dapat bekerja secara efektif dan pesakit mendapat rawatan yang berpatutan
 3. Menjadi institusi yang unggul dalam pembelajaran dan pendidikan pelajar pra-siswazah dan siswazah dalam bidang surgeri
 4. Menjadi pusat latihan pilihan kepakaran tertinggi kepada pakar-pakar surgeri terlatih dengan menjadi pusat rujukan bagi negara dan kawasan serantau.
 5. Menyemai kesedaran tentang kepentingan inovasi dan penyelidikan serta menggalakkan penggunaan pengetahuan tersebut di dalam praktis klinikal.
 6. Bekerjasama dengan para saintis, pakar klinikal lain serta industri yang berkaitan di dalam bidang penyelidikan untuk mengembangkan ilmu dan inovasi dalam bidang surgeri dan sub-kepakaran yang berkaitan.