Jabatan Surgeri Fakulti Perubatan

 Universiti Kebangsaan Malaysia

CARTA ORGANISASI JABATAN SURGERI