Jabatan Surgeri Fakulti Perubatan

 Universiti Kebangsaan Malaysia

JABATAN SURGERI, FAKULTI PERUBATAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

Tingkat 8, Blok Klinikal,
Fakulti Perubatan, Universiti Kebangsaan Malaysia,
Kampus Kuala Lumpur,
Hospital Canselor Tuanku Muhriz,
Jalan Ya’acob Latif, Bandar Tun Razak,
56000 Cheras,
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

Talian Telefon:

Pejabat Am:

Faksimili:

Pra-Siswazah – Program Doktor Perubatan :

Pasca-Siswazah – Program Doktor Pakar Surgeri Am:

Pasca-Siswazah – Program Doktor Pakar Surgeri Pediatrik:

Penyelidikan & Penerbitan:

03-9145 6201/6202/5177/8220/8240/8299

03-9145 6684

03-9145 6202

03-9145 8240

03-9145 9374

03-9145 8299/6224