PUSAT PEMBANGUNAN KARIER UKM / UKM CAREER ADVANCEMENT CENTRE

 MARA_GEUKM

Career Adapt-Ability Scale (CAAS)

Ujian ini untuk membantu seseorang mengenal pasti tahap keupayaan untuk menyesuaikan diri terhadap kerjaya.
1.Memikirkan tentang apa akan jadi pada masa hadapan saya.
2.Menyedari pilihan hari ini membentuk masa hadapan saya.
3.Bersedia untuk masa hadapan.
4.Peka dengan pilihan pendidikan dan kerjaya yang perlu saya lakukan.
5.Merancang bagaimana untuk mencapai matlamat saya.
6.Prihatin tentang kerjaya saya.
7.Sentiasa optimis.
8.Membuat keputusan sendiri.
9.Bertanggungjawab terhadap tindakan saya.
10.Berpegang teguh kepada kepercayaan saya.
11.Bergantung kepada diri saya sendiri.
12.Melakukan apa yang terbaik untuk saya.
13.Meneroka persekitaran saya.
14.Mencari peluang untuk berkembang.
15.Mengenalpasti pelbagai pilihan sebelum membuat sesuatu pilihan.
16.Melihat cara yang berbeza dalam melakukan sesuatu.
17.Menyelesaikan secara mendalam persoalan yang saya ada.
18.Menjadi ingin tahu mengenai peluang-peluang baharu.
19.Melaksanakan tugas dengan cekap.
20.Berusaha melakukan sesuatu perkara yang betul.
21.Mempelajari kemahiran-kemahiran baharu.
22.Berusaha ke arah kemampuan saya.
23.Mengatasi segala halangan.
24.Menyelesaikan semua masalah.