Audit Pengawasan MS ISO 9001:2015 (SPKPPPS) UKM (2020)

Dimaklumkan bahawa Audit Pengawasan MS ISO 9001:2015 Sistem Pengurusan Kualiti Pengurusan Pengajian Prasiswazah dan Siswazah (SPK PPPS) UKM oleh SIRIM QAS International Sdn Bhd akan diadakan seperti maklumat dibawah:
Tarikh: 6 – 9 Julai 2020 (Isnin – Khamis)
Masa: 9.30 pagi – 4.30 petang
Secara Dalam Talian (Remote Audit)

Warga UKM adalah diminta memberi kerjasama semasa audit dijalankan.

Penganjur / Penganjur Bersama