Zakat Universiti

 Tabung Amanah Zakat UKM

Kadar Bantuan

KADAR BANTUAN PELAJARAN UNIVERSITI(YURAN DAN SARA DIRI)

.

Kadar Bantuan Pelajaran adalah bagi tempoh satu semester atau tahun seperti berikut;

 • Asnaf Fakir
 1. Pelajar PhD (Ijazah Kedoktoran)     : RM 2,500.00/semester
 2. Ijazah Sarjana (Master)                     : RM 2,300.00/semester
 3. Ijazah Sarjana Muda (Degree)         : RM2,000.00/semester
 4. Asasi Pintar/ Permata Pintar           : RM2,800.00/setahun

.

 • Asnaf Miskin
 1. Pelajar PhD (Ijazah Kedoktoran)   : RM 2,200.00/semester
 2. Ijazah Sarjana (Master)                   : RM 2,000.00/semester
 3. Ijazah Sarjana Muda (Degree)       : RM 1,700.00/semester
 4. Asasi Pintar/ Permata Pintar         : RM2,300.00/setahun

.

 • Asnaf Fisabilillah
 1. Pelajar PhD (Ijazah Kedoktoran)   : RM 1,300.00/semester
 2. Ijazah Sarjana (Master)                   : RM 1,200.00/semester
 3. Ijazah Sarjana Muda (Degree)       : RM 1,100.00/semester
 4. Asasi Pintar/ Permata Pintar          : RM 1,500.00/setahun

.

 • Asnaf Ibn Sabil
 1. Pelajar PhD (Ijazah Kedoktoran)    : RM 600.00
 2. Ijazah Sarjana (Master)                    : RM 600.00
 3. Ijazah Sarjana Muda (Degree)        : RM 600.00

.

 • Asnaf Mualaf
 1. Pelajar PhD (Ijazah Kedoktoran)    : RM 300.00/ Sebulan
 2. Ijazah Sarjana (Master)                    : RM 300.00/ Sebulan
 3. Ijazah Sarjana Muda (Degree)        : RM 300.00/ Sebulan
 • Kadar bagi lain-lain bantuan boleh diperolehi di Pejabat Zakat Universiti untuk rujukan dan makluman.

5513623937_Job_Criteria_xlarge