Zakat Universiti

 Tabung Amanah Zakat UKM

Video Kreatif Pelajar

SIRI 2021

PERKONGSIAN VIDEO PENGHARGAAN KEPADA ZAKAT UKM SIRI 1/ 2021: http://https://fb.watch/9hJJemlCyy/

PERKONGSIAN VIDEO PENGHARGAAN KEPADA ZAKAT UKM SIRI 2/ 2021: https://fb.watch/9hJQbR6wqs/

PERKONGSIAN VIDEO PENGHARGAAN KEPADA ZAKAT UKM SIRI 3/2021: https://fb.watch/9hJT-siu5B/

PERKONGSIAN VIDEO PENGHARGAAN KEPADA ZAKAT UKM SIRI 4/2021: https://fb.watch/9hJXr8kl7_/

PERKONGSIAN VIDEO PENGHARGAAN KEPADA ZAKAT UKM SIRI 5/2021 https://fb.watch/9WlLrZ5_ls/

PERKONGSIAN VIDEO PENGHARGAAN KEPADA ZAKAT UKM SIRI 6/2021 https://fb.watch/9WlRXQeJsh/

PERKONGSIAN VIDEO PENGHARGAAN KEPADA ZAKAT UKM SIRI 7/2021 https://fb.watch/9WlXREIuc9/

PERKONGSIAN VIDEO PENGHARGAAN KEPADA ZAKAT UKM SIRI 8/2021 https://fb.watch/9WlZOo9juw/

PERKONGSIAN VIDEO PENGHARGAAN KEPADA ZAKAT UKM SIRI 9/2021 https://fb.watch/a0WkytsT5q/

SIRI 2022

PERKONGSIAN VIDEO PENGHARGAAN KEPADA ZAKAT UKM SIRI 1/2022 https://fb.watch/anm5CeK5ql/

PERKONGSIAN VIDEO PENGHARGAAN KEPADA ZAKAT UKM SIRI 2/2022 https://fb.watch/arpD_axhsN/

PERKONGSIAN VIDEO PENGHARGAAN KEPADA ZAKAT UKM SIRI 3/2022 https://fb.watch/aJSi_Dff9g/

PERKONGSIAN VIDEO PENGHARGAAN KEPADA ZAKAT UKM SIRI 4/2022 https://fb.watch/aJSmddaxP9/

PERKONGSIAN VIDEO PENGHARGAAN KEPADA ZAKAT UKM SIRI 5/2022 https://fb.watch/aWVXCkDF4P/