Organisasi JAZUKM

CARTA ORGANISASI JAZUKM

Pengerusi

Encik Mokshin Tumin

(Timbalan Bendahari, Jabatan Bendahari, UKM)

^

Setiausaha

Encik Muhammad Tajuddin Abdul Rahim

(Ketua, Bahagian Zakat, Jabatan Bendahari UKM)

^

Ahli

Encik Mursidi Ahamad

(Timbalan Pengarah, Pejabat Pengarah HCTM, UKM)

^

Ahli

Prof. Madya Shofian Hj. Ahmad

(Timbalan Dekan, Fakulti Pengajian Islam, UKM)

^

Ahli

Puan Rohana Tan

(Timbalan Pengarah, Pusat Pengurusan Akademik UKM)

^

Ahli

Dr. Shahrul Nazmi Sannusi

(Timbalan Pengarah, Pusat Hal Ehwal Pelajar, UKM)

^

Ahli

En. Khairil Khuzairi Omar

(Pegawai Hal Ehwal Islam, Pusat Islam, UKM)

^

Ahli

Encik Mohd Aqmal Jais

(Wakil Lembaga Zakat Selangor)

.

*Nota : klik pautan berikut untuk dapat maklumat lanjut mengenai ahli Jawatankuasa

https://ewarga5.ukm.my/edirektori/user_index.cfm