Permohonan Bantuan Zakat Universiti

 

Tuan/ puan perlulah mengisi Borang Permohonan Bantuan Zakat Secara Atas Talian. Sila Klik Link  di bawah.

https://zakat.ukm.my 

 

Carta Alir Proses Permohonan Bantuan Zakat