Zakat Universiti

 Tabung Amanah Zakat UKM

Maklumat Organisasi

Rasional penubuhan TAZUKM
Unit Zakat diberi tanggungjawab untuk mengagihkan 50% kutipan untuk diberikan kepada asnaf iaitu warga UKM sama ada pelajar mahupun kakitangan.

Misi TAZUKM
Menjadi jabatan yang sentiasa menyediakan perkhidmatan kewangan yang terbaik.

Wawasan TAZUKM
Bertekad memberi perkhidmatan kewangan yang cekap, amanah dan proaktif selaras dengan falsafah dan wawasan Universiti.

Objektif TAZUKM

  • Meningkatkan modal insane
  • Menguruskan agihan bantuan zakat
  • Menguruskan dana kutipan zakat
  • Memperkasakan pengurusan TAZUKM

Logo Rasmi TAZUKM

LOGO ZAKAT UKM