Zakat Universiti

 Tabung Amanah Zakat UKM

Kalkulator Zakat

KAEDAH 1
BAHAGIAN A : KOMPONEN PENDAPATAN

 

  JUMLAH (RM)
A1. Hasil Penggajian & Upah Tahunan*

A2. Hasil Bebas & Profesional Tahunan**

 

A3. Hasil al-Mustaghallat***

 

JUMLAH (A1 + A2 + A3 )

 


BAHAGIAN B: TOLAKAN HAD KIFAYAH

B1 : Had Kifayah Isi Rumah

Diri  
Isteri (RM5000 seorang)  
Tanggungan belajar di IPT (RM2,800 seorang)  
Tanggungan tidak bekerja (18 tahun ke atas ) (RM2,300 seorang)  
Anak berumur 7 - 17 Tahun (RM2,200 seorang)

 

Anak berumur 0 - 6 tahun (RM1,450 seorang)

 

B2 : Had Kifayah Tambahan (Jika Berkaitan)

Tanggungan Anak Cacat(RM2,400 seorang)

 

Tanggungan Pesakit Kronik(RM2,400 seorang)

 

Kos Penjagaan Anak(RM2,300 seorang)

 

JUMLAH TOLAKAN HAD KIFAYAH(B1 + B2) (RM)  

BAHAGIAN C: TOLAKAN LAIN


Caruman KWSP bahagian pekerja dibawah umur 55 tahun (jumlah gaji kasar x 11%)

Caruman tahunan di institusi yang membayarkan zakat bagi pihak ahli / pemegang saham,seperti :

i) Lembaga Tabung Haji

ii) Koperasi / institusi yang membayarkan zakat

Jumlah Tolakan Lain (RM)


BAHAGIAN D: PENDAPATAN BERSIH YANG DIZAKATKAN


= Jumlah Bahagian (A) - (B + C )
* Bahagian D mestilah sekurang-kurangnya sama dengan nisab zakat
(contoh 2013 = RM 11,650)

Zakat Wajib Dibayar = Amaun Bahagian D x 2.5%

 

 

 

KAEDAH 2:
ZAKAT PENDAPATAN TANPA TOLAKAN HAD KIFAYAH

Jumlah Pendapatan Kasar Setahun
JUMLAH YANG DIKENAKAN ZAKAT   


Bayar zakat secara ONLINE di sini :NOTA : PERINCIAN KATEGORI PENDAPATAN

Hasil Pengajian & Upah Tahunan

  • Gaji & Elaun & Bonus
  • Ganjaran, Gratuiti dan Keuntungan ESOS (Skim Pilihan Saham Pekerja)

Hasil Bebas & Profesional Tahunan : Hasil Bersih (selepas tolakan kos yang terlibat dalam tahan haul)

  • Perkhidmatan Konsultansi Profesional
  • Komisyen dan Residual Income
  • Royalti & Honorarium
  • Hasil Projek Bermusim
  • Hasil Tunai Sekali-sekala seperti Hasil Pembiayaan Semula Aset atau Hasil Jualan Aset Tetap atau Pinjaman Bank yang Tiada Tujuan dan lain-lain

Hasil al-Mustaghallat Tahunan : Hasil Bersih (selepas tolakan kos yang terlibat dalam tahun haul)

  • Hasil Sewaan Tanah / Bangunan / Kenderaan / pengangkutan
  • Hasil Pertanian kekal seperti getah, kelapa sawit, durian dan sebagainya yang pokok dan tapaknya tidak dijual
  • Hasil Perusahan dan Ternakan yang aset tetapanya atau induk betinanya tidak dijual