Zakat Universiti

 Tabung Amanah Zakat UKM

Organisasi TAZUKM

CARTA ORGANISASI TAZUKM

Pengerusi

Encik Mohd Azli Mohd Kasirun

(Bendahari, UKM)

^

Setiausaha

Encik Muhammad Tajuddin Abdul Rahim

(Ketua, Bahagian Zakat, Pusat Islam, UKM)

^

Ahli

YBhg. Dato Dr. Syed Kamarudin Sadakkutullah

(Pendaftar, UKM)

^

Ahli

YBhg. Prof. Madya Dr. Mohd Suzeren Md Jamil

(Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar Dan Alumni, UKM)

^

Ahli

YBrs. Prof. Madya Dr. Ahmad Sunawari Long

(Dekan, Fakulti Pengajian Islam, UKM)

^

Ahli

Dr. Wan Haslan Khairuddin

(Pengarah, Pusat Islam, UKM)

^

Ahli

YBrs. Prof. Madya Dr. Salmy Edawati Yaacob

(Pengerusi, Pusat Kajian Syariah, Fakulti Pengajian Islam, UKM)

^

Ahli

YBrs. Prof. Madya Dr. Salawati Mat Basir

(Penasihat Undang-undang, UKM)

^

Ahli

YBhg. Prof. Ts. Dr. Norinsan Kamil Othman

(Pengarah, Pusat Hal Ehwal Pelajar, UKM)

^

Ahli

YBrs. Prof. Madya Dr. Rozilawati Razali

(Pengarah, Pusat Teknologi Maklumat, UKM)

^

Ahli

YBrs. Prof. Madya Dr. Shofian Ahmad

(Pensyarah Kanan, Fakulti Pengajian Islam, UKM)

^

Ahli

YBrs. Dr. Hairunnizam Wahid

(Pensyarah Kanan, Fakulti Ekonomi Dan Pengurusan, UKM)

*Nota : klik pautan berikut untuk dapat maklumat lanjut mengenai ahli Jawatankuasa

https://ewarga5.ukm.my/edirektori/user_index.cfm