PROGRAM LAWATAN & ZIARAH MAHABBAH RAMADAN BAHAGIAN ZAKAT UKM KE RUMAH PELAJAR

24 – 25 Mac 2023, program lawatan & ziarah mahabbahRamadan Bahagian Zakat UKM telah diadakan dibeberapa daerah di Negeri Sembilan. Antaranya, Di Rembau, Jelebu & Kuala Pilah.
Objektif program ialah menziarahi dan menyantuni keluarga pelajar, Selain dari memastikan pelajar yang memohon Bantuan Zakat UKM adalah dari mereka yang berkelayakan.