Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Institut Perubahan Iklim

Galeri

Gallery Cover

Seminar Program Data Alam Sekitar

Tarikh: 
Foto oleh: 

Gallery Cover

Bengkel Penulisan Makalah Sorotan

Tarikh: 15/09/2020
Foto oleh: 

Gallery Cover

Kolokium Penyelidikan IPI 2020

Tarikh: 05/08/2020
Foto oleh: 

Gallery Cover

Bengkel Pemindahan Teknologi Pelayan Data GPS

Tarikh: 07/07/2020
Foto oleh: 

Gallery Cover

Kuala Lumpur Urban Thinker Campus 2019

Tarikh: 07/12/2019
Foto oleh: 

Gallery Cover

Majlis Meraikan Perkhidmatan Cemerlang Kakitangan

Tarikh: 17/06/2019
Foto oleh: