Sistem Maklumat Alumni

Graduan juga dikehendaki mengemaskini maklumat terkini di dalam Sistem Maklumat Alumni UKM (SMA) di laman web https://alumni.ukm.my. Pertanyaan berkaitan SMA boleh diajukan kepada Puan Nor Intan Zanariah Abd Aziz (03-8921 4699).