Urusan Pemulangan Jubah

1. Selaras dengan pemakluman terkini, Majlis Konvokesyen UKM ke-48 akan diadakan secara bersemuka untuk semua sidang (tertakluk kelulusan MKN), proses pemulangan jubah akan dijalankan secara temujanji. Borang Temujanji Pemulangan Jubah adalah seperti jadual di bawah.
Tahap PengajianBorang Slot Temu Janji Pemulangan Jubah
Pascasiswazah (Doktor Falsafah, Sarjana & Diploma Pascasiswazah/Diploma Siswazah)https://forms.gle/A9xpTXtBKHwjThL69
Prasiswazah (Sarjana Muda)https://forms.gle/CQiUQF8GgztTa2DB6
2. Jubah boleh dikembalikan di Dewan Tun Abdullah Mohd Salleh (DTAMS) bermula pada 3 April 2021 (Sabtu) sebelah petang sahaja dan hendaklah dikembalikan selewat-lewatnya pada 18 April 2021 (Ahad).
3. Mulai 19 April 2021 (Isnin) denda pemulangan jubah yang lewat adalah sebanyak RM50.00 (Ringgit Malaysia: Lima Puluh sahaja) pada hari pertama dan tambahan RM10.00 (Ringgit Malaysia: Sepuluh sahaja) bagi hari berikutnya sehingga denda maksimum RM1,000.00 (Ringgit Malaysia: Seribu sahaja).
4. Bagi pemulangan jubah SELEPAS 18 April 2021, jubah perlu dikembalikan di Pusat Pengurusan Akademik iaitu di Kaunter Aras G untuk prasiswazah atau di Kaunter Aras 6 untuk pascasiswazah. Denda lewat pulang jubah perlu dijelaskan terlebih dahulu di Portal e-Kewangan (Bayaran Tanpa Invois>Kategori:Konvokesyen>Bayaran Denda Lewat Pulang Jubah) sebelum memulangkan jubah dan mengambil skrol.
 
5. Jubah dan topi graduan yang dipulangkan mestilah dalam keadaan baik.
6. Semasa pemulangan jubah, sila bawa:-
  • Jubah dan Topi Graduan (tidak perlu dicuci tetapi perlu dipulangkan bersama penyangkut baju yang diberikan semasa pengambilan jubah); dan
  • Bukti telah mengisi Borang Pengisytiharan Kesihatan (HDF).

hdjaskhdlkasjhfjdslkhfkjsd