Urusan Pemulangan Jubah

  1. Dalam keadaan pandemik COVID-19 masih melanda negara kita, proses pemulangan jubah akan dijalankan secara temujanji. Sila isi Borang Temujanji Pemulangan Jubah untuk mendapatkan tarikh dan slot yang berkaitan.
  2. Jubah boleh dikembalikan bermula pada 3 April 2021 (Sabtu) sebelah petang sahaja dan hendaklah dikembalikan selewat-lewatnya pada 18 April 2021 (Ahad).
  3. Mulai 19 April 2021 (Isnin) denda pemulangan jubah yang lewat adalah sebanyak RM50.00 (Ringgit Malaysia: Lima Puluh sahaja) pada hari pertama dan tambahan RM10.00 (Ringgit Malaysia: Sepuluh sahaja) bagi hari berikutnya sehingga denda maksimum RM1,000.00 (Ringgit Malaysia: Seribu sahaja).
  4. Jubah dan topi graduan yang dipulangkan mestilah dalam keadaan baik.
  5. Semasa pemulangan jubah, sila bawa:-
    • Jubah dan Topi Graduan (tidak perlu dicuci tetapi perlu dipulangkan bersama penyangkut baju yang diberikan semasa pengambilan jubah); dan
    • Bukti telah mengisi Borang Pengisytiharan Kesihatan (HDF).

hdjaskhdlkasjhfjdslkhfkjsd

Maklumat akan dikemas kini dari semasa ke semasa