Pengambilan Skrol Ijazah dan Transkrip

1. Sebelum hadir mengambil skrol ijazah dan transkrip akademik, sila pastikan:
 
  • status Covid-19 pada aplikasi MySejahtera telah dikemaskini;

  • telah memulangkan jubah graduan; dan

  • telah menjelaskan semua hutang (jika berkenaan).

   
2. Lokasi pengambilan skrol ijazah dan transkrip adalah seperti berikut:
 
  • Aras G, Pusat Pengurusan Akademik bagi semua graduan Prasiswazah dan Pascasiswazah selain UKM-GSB dan Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan dan Profesional (UKM SHAPE) – sebelum ini dikenali sebagai Pusat Kembangan Pendidikan (PKP)
  • Kaunter UKM-GSB, Aras 1 UKM-GSB bagi graduan UKM-GSB
  • Kaunter Utama UKM Shape, Aras 2 Bangunan Wawasan bagi graduan Program Eksekutif/Program Berterusan Jarak Jauh (UKM Shape)
   
3. Sekiranya memerlukan penghantaran melalui pos untuk skrol dan transkrip, bayaran hendaklah dibuat melalui Portal e-Kewangan (pilih Bayaran Tanpa Invois > Kategori Bayaran: Bayaran Berkaitan Transkrip).
   
4. Kadar bayaran penghantaran secara pos yang dikenakan adalah seperti berikut:
 
Dalam Negara Luar Negara
RM10.00 RM150.00
   
   
5. Pemulangan jubah/mengambil skrol ijazah melalui Wakil ATAU secara pos:
 
  • Sekiranya graduan menghantar wakil untuk memulangkan jubah graduan atau mengambil skrol ijazah ATAU memilih untuk menggunakan perkhidmatan pos, sila klik Borang Surat Kuasa Pengambilan Skrol
   
6. Graduan boleh terus mengambil skrol dan transkrip rasmi dilokasi seperti Perkara 2 selepas urusan pemulangan jubah selesai. Sila isi Borang Temujanji Pemulangan Jubah ini untuk membuat temujanji pemulangan jubah DAN/ATAU pengambilan skrol/transkrip rasmi.
   
7. Adalah diingatkan, hanya GRADUAN atau WAKIL yang telah lengkap vaksinasi sahaja yang dibenarkan untuk memasuki kampus untuk hadir mengambil skrol, meminjam dan memulangkan jubah serta lain-lain urusan konvokesyen.