Pengambilan Skrol Ijazah dan Transkrip

 1. Sebelum hadir mengambil skrol ijazah dan transkrip akademik, sila pastikan:

 2. Lokasi pengambilan skrol ijazah dan transkrip adalah seperti berikut:

  • Aras G, Pusat Pengurusan Akademik bagi semua graduan Prasiswazah dan Pascasiswazah selain UKM-GSB dan Pusat Kembangan Pendidikan (PKP)

  • Kaunter UKM-GSB, Aras 1 UKM-GSB bagi graduan UKM-GSB

  • Kaunter Utama PKP, Aras 2 Bangunan Wawasan bagi graduan Program Eksekutif/Program Berterusan Jarak Jauh (Pusat Kembangan Pendidikan)

 3. Jika memerlukan penghantaran melalui pos untuk skrol dan transkrip, bayaran hendaklah menggunakan Kiriman Wang atau Draf Bank atas nama Bendahari, Universiti Kebangsaan Malaysia dan dihantar kepada:

* Bagi semua graduan SELAIN graduan dari UKM-GSB

Timbalan Pendaftar
Pusat Pengurusan Akademik (AKADEMIK UKM)
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan

        * Bagi graduan dari UKM-GSB sahaja

Dekan
UKM-Graduate School of Business
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM, Bangi, Selangor Darul Ehsan

 1. Graduan Program Eksekutif/Program Berterusan Jarak Jauh (Pusat Kembangan Pendidikan) – Bayaran dibuat atas nama Pusat Kembangan Pendidikan dan dihantar kepada:

Ketua
Jabatan Pengurusan Akademik
Pusat Kembangan Pendidikan (PKP)
Universiti Kebangsaan Malaysia 
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan

 1. Kadar bayaran penghantaran secara pos yang dikenakan adalah seperti berikut:
Dalam Negara Luar Negara
RM10.00 RM150.00
   
 1. Pemulangan Jubah/Mengambil Skrol Ijazah Melalui Wakil