Pengambilan Skrol Ijazah dan Transkrip

    1. Sebelum hadir mengambil skrol ijazah dan transkrip akademik, sila pastikan:

  1. Lokasi pengambilan skrol ijazah dan transkrip adalah seperti berikut:

    • Aras G, Pusat Pengurusan Akademik bagi semua graduan Prasiswazah dan Pascasiswazah selain UKM-GSB dan Pusat Kembangan Pendidikan (PKP)

    • Kaunter UKM-GSB, Aras 1 UKM-GSB bagi graduan UKM-GSB

    • Kaunter Utama PKP, Aras 2 Bangunan Wawasan bagi graduan Program Eksekutif/Program Berterusan Jarak Jauh (Pusat Kembangan Pendidikan)

  2. Sekiranya memerlukan penghantaran melalui pos untuk skrol dan transkrip, bayaran hendaklah dibuat melalui Portal e-Kewangan (pilih Bayaran Tanpa Invois > Kategori Bayaran: Bayaran Berkaitan Transkrip)

  3. Kadar bayaran penghantaran secara pos yang dikenakan adalah seperti berikut:
Dalam Negara Luar Negara
RM10.00 RM150.00
   

    5.  Pemulangan Jubah/Mengambil Skrol Ijazah Melalui Wakil