Pendaftaran Graduan Masuk Ke Dewan

  1. Bagi graduan Sidang Canselor yang akan menghadiri Majlis Konvokesyen pada 3 April 2021, graduan perlu memastikan diri berada di dalam keadaan sihat sebelum hadir.

  2. Graduan diminta mendaftar diri di PINTU B, DECTAR (bersebelahan dengan Kolej Tun Hussein Onn) sebelum pukul 7.30 pagi.

  3. Pendafaran diri akan melibatkan proses saringan kesihatan dan semakan kad matrik.

  4. Untuk saringan kesihatan, graduan perlu menunjukkan bukti telah mengisi Borang Pengisytiharan Kesihatan (HDF) dan mengambil suhu badan.
    • Graduan yang mempunyai suhu badan 37.5°C dan ke bawah sahaja dibenarkan masuk.
    • Sekiranya suhu badan melebihi 37.5°C, graduan tidak dibenarkan masuk ke dewan dan perlu mendapatkan rawatan di Pusat Kesihatan Universiti/ hospital. 
  5. Graduan adalah diwajibkan memakai penutup hidung dan mulut sebagai langkah keselamatan untuk mencegah penularan COVID-19.

  6. Sila patuhi penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter semasa pendaftaran diri dan juga sepanjang berada di dalam dewan.