KONVOKESYEN UKM

 UKM CONVOCATION

Hubungi Kami

1.Pertanyaan berkenaan Majlis Konvokesyenkonvo@ukm.edu.my
2.Pusat Pengurusan Akademik
(Prasiswazah & Pascasiswazah)
Tel: +6 (03) 8911 8284 / 8452 / 8454 / 8456 / 8457 / 8458 / 8459 / 8460 / 8461 / 8450 / 8451 / 8388 / 8453 / 8173
Emel: akad@ukm.edu.my
3.Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional (UKM Shape)Tel: +6 (03) 8921 5585/ 3376
Emel: mazuna@ukm.edu.my/ noorsuzilawatidesa@ukm.edu.my
4.UKM-Graduate School of BusinessTel: +6 (03) 8921 4485/ 4718/ 5782
Emel: kppgsb@ukm.edu.my/ shahmie@ukm.edu.my
5.Unit Kewangan PelajarTel : +6 (03) 03-8911 8174/8183/8184
Emel: ukpbendahari@ukm.edu.my
6.Sistem Kajian Pengesanan GraduanTel : +6 (03) 8921 4186 / 4535
Emel: pghukmkarier@ukm.edu.my/ nurina.alia@ukm.edu.my
7.Sistem TrafikBahagian Keselamatan,
Wisma Aman UKM
Tel : +6 (03) 8921 3485/ 5072
8.Sistem Maklumat AlumniTel : +6 (03) 8921 5163/ 4699
Emel: farzanarasol@ukm.edu.my
9.Perpustakaan Tun Seri LanangTel :+6 (03) 8921 5817
Telegram/Whatsapp : 019-2045652
Emel: ahlipustaka@ukm.edu.my/
10.Tempahan Gambar Konvokesyen UKMJANA@UKM
Tel: 03-89213092
Emel: janaukm@ukm.edu.my