Hubungi Kami

1.Pertanyaan berkenaan Majlis Konvokesyenkonvo@ukm.edu.my
2.Pusat Pengurusan Akademik
(Prasiswazah)
Tel: +6 (03) 8911 8460/ 8461/ 8451/ 8450
Emel: akad@ukm.edu.my
3.Pusat Pengurusan Akademik
(Pascasiswazah)
Tel: +6 (03) 8911 8453/ 8452/ 8388
Emel: akad@ukm.edu.my
4.Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional (UKM Shape) - dahulunya dikenali sebagai Pusat Kembangan PendidikanTel: +6 (03) 8921 5585/ 3376
Emel: mazuna@ukm.edu.my/ noorsuzilawatidesa@ukm.edu.my
5.UKM-Graduate School of BusinessTel: +6 (03) 8921 4485/ 4718/ 5782
Emel: kppgsb@ukm.edu.my/ aizuddin626@ukm.edu.my
6.Unit Kewangan PelajarTel : +6 (03) 03-8911 8174/8183/8184
Emel: ukpbendahari@ukm.edu.my
7.Sistem Kajian Pengesanan GraduanTel : +6 (03) 8921 4186 / 4535
Emel: pghukmkarier@ukm.edu.my/ nurina.alia@ukm.edu.my
8.Sistem TrafikBahagian Keselamatan,
Wisma Aman UKM
Tel : +6 (03) 8921 3485/ 5072
9.Sistem Maklumat AlumniTel : +6 (03) 8921 5163/ 4699
Emel: farzanarasol@ukm.edu.my
10.Perpustakaan Tun Seri LanangTel :+6 (03) 8921 5817
Telegram/Whatsapp : 019-2045652
Emel: ahlipustaka@ukm.edu.my/
11.Tempahan Gambar Konvokesyen UKMJANA@UKM (Sebelum ini dikenali sebagai Khazanah UKM)
Tel: 03-89213092
Emel: janaukm@ukm.edu.my