Bidang Kajian dan Aktiviti PPMAM

 

Bidang Kajian

Penyelidikan manuskrip Alam Melayu merangkumi, tetapi tidak terhad kepada bidang-bidang berikut:

 • Ilmu Sains & Teknologi Alam Melayu
 • Perubatan ( Kitab Tib)
 • Bahasa, Linguistik dan Budaya alam Melayu
 • Sastera Sejarah Alam Melayu
 • Hikayat-Hikayat Melayu
 • Sastera Kitab yang meliputi pelbagai bidang agama seperti falsafah, aqidah, syariah, tafsir, hadis, akhlak tasawuf, nahu, saraf, dan lain-lain
 • Seni meliputi pelbagai bidang seperti seni bina, seni bela diri,seni anyam, seni ukir, dan lain-lain
 • Warkah Raja-raja Melayu
 • Seni hias manuskrip Alam Melayu
 • Puisi Melayu Tradisional

 

Aktiviti

 1. Siri Wacana Manuskrip/Naskah Melayu
 2. Bengkel Penyelidikan Manuskrip Melayu
 3. Transliterasi Manuskrip Melayu
 4. Penerbitan hasil kajian Manuskrip Melayu
 5. Kajian Lapangan
 6. Pendigitalan & Dokumentasi Manuskrip Melayu
 7. Pembinaan Koleksi Pusat Sumber
 8. Jualan Kertas Kerja dan Cenderamata