Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

INSTITUT ALAM DAN TAMADUN MELAYU

Arkib Berita

Wacana Gila-Gila Bahasa dalam Media

  Sinopsis Wacana Cendekiawan ATMA bertajuk Gila-Gila Bahasa dalam Media Penyiaran anjuran ATMA UKM pada 25 Ogos 2020 Media penyiaran adalah platform di mana maklumat

Tahniah! Dr. Mohd Faizal Musa

Tahniah! diucapkan kepada Dr. Mohd Faizal Musa di atas pelantikan mengetuai projek penyelidikan yang dibiayai oleh American Bar Association Rule of Law initiative

Tahniah! Dr. Mohd Faizal Musa

Tahniah! diucapkan kepada Dr. Mohd Faizal Musa di atas pelantikan sebagai pensyarah pelawat di ISEAS-Yusof Ishak Institute, Singapura.

Bicara Jubli Emas, Siri 6

BICARA JUBLI EMAS SIRI 6: “BAHASA MELAYU@BAHASA ILMU: ANTARA JATI DIRI DENGAN TUNTUTAN GLOBALISASI”

Tahniah! Prof. Madya Dato’ Paduka Dr. Mohd Rosli Saludin

  Tahniah! Prof. Madya Dato’ Paduka Dr. Mohd Rosli Saludin di atas pelantikan sebagai Seniman Tamu, Jabatan Kebudayaan & Kesenian Negara, Negeri Sembilan bagi tempoh

Tahniah! Prof. Madya Datuk Paduka Dr. Mohd Rosli Saludin

Setinggi- tinggi tahniah kepada Prof. Madya Datuk Paduka Dr. Mohd Rosli Saludin di atas pelantikan sebagai Ahli Jawatankuasa Pakar Warisan Bahasa dan Persuratan di bawah

Selamat Hari Raya Aidilfitri 1441H

Warga Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA), UKM ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin.

Selamat Hari Raya Aidilfitri 1441H

Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri, Maaf zahir dan batin.