Buku

Inovasi Rumah Lestari

ISBN: 978-967-0829-82-1

Penyunting: Shahrom Md Zain & Roszilah Hamid

Penerbit UKM

 

Laut Makan Darat

ISBN: 978-983-2982-56-2

Penyunting: Wan Hanna Melini Wan Mohtar, Siti Aminah Bassa Nawang & Khairul Nizam Abdul Maulud

(Penerbit FKAB)

iG-HOME Inovasi Rumah Lestari (Teori)

ISBN: 978-967-0829-82-1

Penyunting: Shahrom Md Zain, Roszilah Hamid

Penerbit IPI

 

UKM-YSD Chair in Climate Change Report 2017

ISBN: 978-967-0829-86-9

Penyunting: Sharifah Mastura Syed Abdullah, Maimon Abdullah, Noor Hidayu Sukma Salleh & Norzatul ‘Ezzah Hasan

(Penerbit IPI)

 

Biological Diversity in the Oil Palm Ecosystem

ISBN: 978-967-412-611-7

Penyunting: Salmah Yaakop, Maimon Abdullah & Izfa Riza Hazmi

Penterjemah: Maimon Abdullah

(Penerbit UKM)

 

Senario Perubahan Aras Laut di Kawasan Rendah

ISBN: 978-967-412-624-7

Penyunting: Khairul Nizam Abdul Maulud & Nor Aslinda Awang

Harga: RM 40.00 – 114 halaman

(Penerbit UKM)

 

Buku Asas Kepelbagaian Biologi Ekosistem Sawit (ISBN: 978-967-412-318-5)

Penyunting: Salmah Yaakop, Maimon Abdullah & Izfa Riza Hazmi

Harga: RM 20.00 – 109 halaman

(Penerbit UKM)

 

Buku Aktiviti Kepelbagaian Biologi Ekosistem Sawit (ISBN: 978-967-0829-18-0)

Penyunting: Faszly Rahim, Salmah Yaakop, Maimon Abdullah & Izfa Riza Hazmi

Harga: RM 10.00 – 50 halaman

(Penerbit IPI)

Aktiviti iG-HOME Inovasi Rumah Lestari (ISBN: 978-967-0829-49-4)

Penyunting: Shahrom Md Zain, Roszilah Hamid

Penerbit IPI

Training Material for Climate Change Education  (CCE) for Small Island Developing States (SIDS) in Asia Pacific

Mee Young Choi, Leelavathy Menon Dahal, Mohd Nizam Mohd Said, Sharifah Zarina Syed Zakaria, Rawshan Ara Begum, Maimon Abdullah, Shamsul Nizam Kachi Mohideen & Che Nidzam Che Ahmad

 

Modeling of Tropospheric Delays Using ANFIS

Wayan Suparta & Kemal Maulana Alhasa

Springer

 

Kesan Hakisan Pantai dan kenaikan Aras Air Laut di Batu Pahat

(Impak Kepada Komuniti Setempat) (ISBN:978-967-0829-41-8)

Penerbit IPI

 

Flora dan Fauna dalam Pantun dan Peribahasa Melayu

(ISBN:978-967-0829-41-8)

Penerbit IPI

 

Kiasan Melayu Warisan Alam

ISBN: 978-967-0829-40-1

Penulis: Nor Hashimah Jalaluddin, Suhaini Md Noor, Sri Yanti Mahadzir

Penerbit IPI

Herba Khazanah Alam (ISBN:978-967-0829-39-5)

Penulis: Yusmilayati Yunos, Maslida Yusof, Zubir Idris,

Shaiful Bahri Mohd Radzi, Mohd. Yuszaidy Mohd. Yusoff

Penerbit IPI

 

Sg.Santi Forest Reserve

sgsanti

 

A Field Guide for Sampling and Identification of Larval Fish from Coastal Waters of Southeastern Peninsular Malaysia

buku ikan-s

 

Evaluation of Trade-offs between conservation and development

Prof Dr Jamal Othman

Evaluation of Trade-offs between conservation and development