Institut Perubahan Iklim

 Institute of Climate Change

Pegawai Penyelidik Q41 | Research Officer Q41

Tuan Noraida Tuan Hamzah


Azizah Ahmad


Nur Khairun Ayuni Jusoh Sukri


Ahmad Tarmizi Mohd Azmi