Jabatan Pendidikan Kejuruteraan

 Jabatan Pendidikan Kejuruteraan

Pengerusi Jabatan

Prof. Madya Dr. Zulkifli Mohd Nopiah

Bidang Kepakaran

1. Pengoptimuman
2. Pemodelan Risiko
3. Pendidikan Kejuruteraan

Google Scholar