Jabatan Pendidikan Kejuruteraan

 Jabatan Pendidikan Kejuruteraan

Penyelaras Program Siswazah

Dr. Mohd Haniff Osman

Bidang Kepakaran

1. Kebingkasan dalam Kejuruteraan
2. Pengurusan Penyelenggaran Rel
3. Matematik dalam Pengangkutan
4. Pendidikan Kejururuteraan

Google Scholar