DEPARTMENT OF FOOD SCIENCES

FACULTY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

Department of Food Sciences

News Archive

Buku Terbitan Pensyarah JSMn / Books Published by JSMn Lecturers

Dua buku terbitan pensyarah FST Buku terkini “Sarang Burung Walit – Penerokaan Bahan Bioaktif Semula Jadi” tulisan Prof Kehormat Dr Abdul Salam Babji dan Dr

Majlis Apresiasi Watan (MAW) Sesi 1 2022/2023

Sekitar Majlis Apresiasi Watan (MAW) Sesi 1 2022/2023 pelajar tahun 1 bersama Program Sains Makanan dan Pemakanan dan Program Sains Makanan dengan Pengurusan Perniagaan.

Ucapan Tahniah / Congratulations

Tahniah diucapkan kepada Dr. Mohamed Yusuf Mohamed Nazir di atas penerimaan Geran Universiti Penyelidikan (GUP) dan Dr. Nurfatimah Mohd Thani di atas penerimaan Geran Galakan

Bengkel Kumpulan Penyelidikan Jabatan Sains Makanan / Department Food Sciences Research Group Workshop

Bengkel Kumpulan Penyelidikan Jabatan Sains Makanan yang telah diadakan pada 22 September 2022. Bengkel ini telah diadakan bagi merancang dan merangka strategi penyelidikan di Jabatan

Ucapan Tahniah

Tahniah diucapkan kepada Dr Noorul Syuhada Mohd Razali dan Dr Arnida Hani Teh di atas pelancaran sistem penskoran madu kelulut Unique Kelulut SuperFood Factor (UKSF).

Ucapan Tahniah

Tahniah diucapkan kepada Prof. Dr. Sahilah Abdul Mutalib atas pelantikan sebagai Ahli Jawatankuasa Bawah Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia. Berikut adalah gambar-gambar

Ucapan Tahniah

Tahniah diucapkan kepada saudari Nur Afifah Binti Mohd Fauziee, pelajar Sarjana Sains (Sains Makanan), kerana mendapat tawaran biasiswa “Ernst Mach Grant, Asea Uninet” untuk melanjutkan

Anugerah Bitara Penerbitan Buku Kategori Sains dan Teknologi

Tahniah diucapkan kepada Dr. Salma Mohamad Yusop dan Prof. Dr. Abdul Salam Babji atas penerimaan Anugerah Bitara Penerbitan Buku Kategori Sains dan Teknologi sempena Majlis

Ucapan tahniah

Tahniah diucapkan kepada Prof Madya Dr Lim Seng Joe atas kejayaan mendapatkan Ernst Mach Grant, ASEA-UNINETI untuk sangkutan di university of Natural Resources and Life

Ucapan tahniah

Tahniah diucapakan kepada Prof Dr Sahilah Abd Mutalib di atas pelantikan sebagai Panel Pakar Syariah bagi Sistem Mesra Muslim. Semoga terus cemerlang!