Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Kesatria Universiti UKM

Latihan Seni Mempertahankan Diri (T-Baton) KOR SUKSIS UKM Tahun 2020

Tarikh:  |  Foto oleh:  |  Kembali ke Indeks

Tarikh Berlangsung: 13 hingga 18 Januari 2020 Tempat: Dewan Makan, Kompleks Kesatria, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor