Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Kesatria Universiti UKM

Direktori

Leftenan Komander Dr. Abu Yazid Abu Bakar TLDM (Bersara)

  • +603-8921 4993
  • pghkesatria@ukm.edu.my

ADILAH NUR FATANAH BINTI ABDUL RAHMAN


Hasarudin Izewan Mohd Sharif


Fauzan Hamidi Hassim


Putera Ammar Abdullah


Pejabat Am PALAPES UKM

  • +603-8921 3044

Pejabat Am KOR SUKSIS UKM

  • +603-8921 3957

Pejabat Am KOR SISPA UKM

  • +603-8921 4933

Pejabat Am BSMM UKM


Pejabat Am KLKM UKM