Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Kesatria Universiti UKM

Arkib Berita

KOR SUKSIS – Latihan Kawad Bersenjata 2020

KOR SUKSIS – Latihan Kawad Bersenjata diadakan bermula pada 17 Julai 2020 sehingga 26 Julai 2020.

PALAPES -Aktiviti Pentauliahan 2019

Sesi Pentauliahan yang diadakan oleh Badan-Badan Beruniform yang diadakan pada tahun 2019.   SESI PENTAULIAHAN PALAPES