Pusat Kesatria Universiti UKM

 Mengilham Harapan, Mencipta Masa Depan

Fungsi Pusat Kesatria

  • Sekretariat pentadbiran dan aktiviti Badan-Badan Beruniform bersama agensi terlibat.
  • Menyelia aktiviti Badan-Badan Beruniform bersama agensi terlibat.
  • Menjalankan pengurusan kewangan Pusat Kesatria
  • Menguruskan prasarana Kompleks Kesatria
  • Menguruskan permohonan prasarana, kenderaan dan ruang