Pusat Kesatria Universiti UKM

 Mengilham Harapan, Mencipta Masa Depan

Unit Beruniform