UTAMA

PENGENALAN PUSAT KESATRIA

Pada 31 Januari 2012 bersamaan dengan (7 Rabiulawal 1433 H) merupakan satu tarikh yang penting buat Univerisiti Kebangsaan Malaysia kerana pada tarikh ini secara rasminya telah tertubuhnya Pusat Kesatria Universiti. Pusat Kesatria Univerisiti ini telah dirasmikan oleh DYMM Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir. Pusat Kesatria Universiti ini terletak di Kompleks Kesatria, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Bangi, Selangir Darul Ehsan.

Pusat Kesatria Universiti ini telah ditubuhkan adalah merupakan salah sebuah Pusat Tanggunjawab (PTj) yang diletakan di bawah Bahagian Hal-Ehwal Pelajar dan Alumni UKM. Penubuhan Pusat Kesatria adalah berperanan sebagai secretariat kepada badan-badan berunifom UKM yang memberikan perkhidmatan kepada pelajar terutamanya dalam aktiviti ko-kurikulum badan-badan tersebut :

 • Pasukan Latihan Pegawai Simpanan (PALAPES)
 • Kor Sukarelawan Polis Siswa Siswi ( KOR SUKSIS)
 • Kor Siswa Siswi Pertahanan Awam (KOR SISPA)
 • Bulan Sabit Merah Malaysia (BSMM CABANG UKM)
 • Kumpulan Latihan Kelanasiswa Malaysia (KLKM UKM)

Tujuan utama Pusat Kesatria ini adalah untuk menrancang, menyelaras serta mengurus program-program yang akan dijalankan oleh PALAPES/ KOR SUKSIS/ KOR SISPA/ BSMM/ KLKM UKM untuk memastikan program yang mereka rancang akan berjalan dengan lancar. Dalam masa yang sama, Pusat Kesatria juga bertanggungjawab menjadi penghubung antara pihak kejurulatihan setiap badan berunifom tersebut dengan Pusat-Pusat Tanggunjawab (PTj) UKM. Hal ini disebabkan, pelajar-pelajar yang mengikut badan berunifom merupakan mahasiswa UKM, maka atas dasar itu mereka masih lagi terikat dengan peraturan-peraturan sebagai pelajar univerisiti awam. Justeru itu, Pusat Kesatria akan sentiasa memantau dan menyelia dari masa ke semasa aktiviti bandan berunifom yang terlibat agar dapat melahirkan graduan yang memiliki jati diri dan kualiti kepimpinan yang dapat direalisasikan sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK).  Sehubungan dengan itu, Pusat Kesatria UKM akan sentiasa menyokong bagi membangunkan generasi PALAPES, KOR SUKSIS, KOR SISPA, BSMM, KLKM cabang UKM untuk cermerlang dan bewibawa untuk mewarisi kepimpinan pada masa hadapan.

Pusat Kesatria turut mempunyai kemudahan yang tersendiri seperti ruang pejabat, bilik seminar, dewan kuliah, auditorium, surau, padang, dewan makan dan bilik mesyuarat. Kemudahan yang ada ini adalah untuk kegunan bersama badan berunifom. Kawasan Kompleks Kesatria ini berada di persekitaran yang tenang dan damai berhampiran dengan Kolej Keris Mas.

Skop dan Tugasan Pusat Kesatria boleh dibahagikan kepada 5 pecahan iaitu

 1. Membantu Badan-Badan Berunifom Dalam Menguruskan Pentadbiran Aktiviti Pelajar
 2. Menguruskan Hal-Hal Kewangan Dan Bajet
 3. Menguruskan Prasarana Kompleks Kesatria
 4. Merupakan Sekretariat dengan 5 badan berunifom
 5. Menguruskan permohonan prasana

Visi Pusat Kesatria Universiti

 • Bertekad menjadi entiti yang dinamik dan cemerlang yang mendukung hasrat UKM melahirkan graduan yang memahami aspirasi kebangsaan, berkompeten, berdaya saing, patriotic dan inovatif.

Misi Pusat Kesatria Universiti

 • Meneraju dan Memimpin penghasilan graduan beraspirasi kebangsaan , berdisiplin dan patriotic sesuai dengan peranan UKM sebagai Pendaulat Amanah Negara

Matlamat Pusat Kesatria Universiti

 • Melahirkan graduan UKM yang menghayati aspirasi kebangsaan, memiliki nilai etika, ilmu pengetahuan, kompetensi berdaya tahan dan berdaya asing bagi memenuhi keperluan negara dan masyarakat sejagat.