Pusat Kesatria Universiti UKM

 Mengilham Harapan, Mencipta Masa Depan

Perbarisan Kehormat Majlis Konvokesyen ke-47 Universiti Kebangsaan Malaysia

 11/02/2019 |