Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Kesatria Universiti UKM

Perbarisan Pembukaan Latihan Pegawai Kadet Pasukan Latihan Pegawai Simpanan Tentera Darat Universiti Kebangsaan Malaysia Sesi 2019/2020

Tarikh:  |  Foto oleh:  |  Kembali ke Indeks

Berlangsung pada 24 Januari 2020 di Dewan Gemilang, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor.