Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Kesatria Universiti UKM

Tahniah – Perlantikan dan Pemakaian Pangkat untuk Pegawai Bersekutu KOR SISPA UKM

Tarikh:  |  Foto oleh:  |  Kembali ke Indeks

Anjuran Angkatan Pertahanan Malaysia pada 26 Februari 2020. Setinggi-tinggi Tahniah diucapkan kepada: 1. Mej. Bersekutu (PA) Zulfadly Anuar bin Taib 2. Lt. Kol. Bersekutu (PA) Dr. Mohd Hisham bin Mohd Isa 3. Mej. Bersekutu (PA) Dr. Roszita binti Ibrahim 4. Mej. Bersekutu (PA) Dr. Badrulzaman bin Abdul Hamid