Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Kesatria Universiti UKM

Tahniah – Pelantikan Sebagai Penasihat Bulan Sabit Merah Malaysia Cabang

Tarikh:  |  Foto oleh:  |  Kembali ke Indeks

Pusat Kesatria Universiti & Warga UKM mengucapkan tahniah kepada YBhg. Prof. Dato` Dr. Imran Ho Abdullah, Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri Dan Masyarakat) dan YBhg. Prof. Datuk Dr. Harlina Halizah Hj. Siraj, Pengarah Pusat Citra Universiti di atas pelantikan sebagai Penasihat Bulan Sabit Merah Malaysia Cabang UKM.