Taklimat Pusat Kesatria-UKM bersempena Minggu Mesra Mahasiswa 2021/2022

Taklimat Pusat Kesatria – Universiti, UKM kepada pelajar-pelajar baharu Sesi 2021/2022 pada 3 Okt. 2021 di Studio, Pusat Teknologi Maklumat (PTM) UKM.