LESTARI UKM

 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

Quality Assurance

Dasar dan Objektif Kualiti Universiti

Agenda Unit Jaminan Kualiti LESTARI

• Pembentukan unit dan jawatankuasa unit

• Pernyataan komitmen dan objektif unit

• Capaian unit di laman sesawang LESTARI

• Strategi Kualiti Menyeluruh Pengurusan Institut (Total Quality Management Institute)

• Mengiring matlamat Universiti untuk mendapatkan akreditasi penuh Pengajian Siswazah LESTARI (termasuk memenuhi keperluan dan pelaksanaan audit-audit SIRIM dan MQA)

• Merancang, melaksana, memantau dan menambahbaik operasi dan perkhidmatan LESTARI

—–

Komitmen Unit Jaminan Kualiti LESTARI

Unit Jaminan Kualiti LESTARI komited untuk menerapkan nilai dan mengamalkan Sistem Kualiti Menyeluruh di dalam semua operasi dan perkhidmatan Institut yang merangkumi aspek-aspek pengurusan, pentadbiran, pengajaran, penyeliaan dan penyelidikan.  

—–

Moto Unit Jaminan Kualiti LESTARI

Rancang, Laksana, Pantau dan Tambahbaik

Plan, Implement, Monitor and Improve

Translate »