LESTARI UKM

 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

Management Office

Prof. ChM. Dr. Goh Choo Ta

 •  
 •  gohchoota@ukm.edu.my
 • Management Office

  Expert Areas:

  1. Chemical Governance (Tadbir Urus Bahan Kimia)
  2. Chemical Safety & Security (Keselamatan & Sekuriti Kimia)
  3. Health Risk Assessment (Penilaian Risiko Kesihatan)

  [UKM Sarjana, click here] [Expertise Profile]

Assoc. Prof. Dr. Sharina Abdul Halim

 •  
 •  sharinahalim@ukm.edu.my
 • Management Office

  Expert Areas:

  1. Environmental Sociology
  (Sosiologi Alam Sekitar)
  2. Sustainable Livelihoods of Island and Indigenous Communities
  (Kelestarian Kehidupan Masyarakat Kepulauan dan Peribumi)
  3. Community Engagement in Heritage Conservation
  (Penglibatan Komuniti dalam Pemuliharaan Warisan)

  [UKM Sarjana, click here] [Expertise Profile]

Assoc. Prof. ChM. Dr. Tan Ling Ling

Prof. Dr. Norhayati Ahmad

 •  
 •  norhayatiahmad@ukm.edu.my
 • Management Office

  Expert Areas:

  1. Zoology (Zoologi)
  2. Biodiversity Heritage (Warisan Biodiversiti)
  3. Geopark Development (Pembangunan Geopark)

Gs. Dr. Nurfashareena Muhamad

Dr. Rospidah Ghazali

Prof. Ts. Dr. Lee Khai Ern

Mdm. Nur Amira Ahmad

Dr. Lim Choun Sian

Translate »