LESTARI UKM

 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

Garis Panduan

Peraturan Siswazah UKM, klik sini

Pekeliling Akademik, klik sini

Buku Garis Panduan Siswazah LESTARI, klik sini

Syarat Penerbitan Siswazah, klik sini

Brosur LESTARI, klik sini

Brosur Pascasiswazah, klik sini

Bagaimana ingin memohon? Klik sini

Untuk melihat senarai bakal penyelia, sila klik sini

Panduan Penyeliaan Siswazah, klik sini

Panduan Penulisan Tesis GAYA UKM, klik sini

Garis Panduan Penulisan Tesis/Disertasi Secara Komlipasi, klik sini

Kalendar Akademik, 2022/2023

Translate »