LESTARI UKM

 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

Program bersama Alumni

2024

Bil.Nama program / aktiviti / impakTarikh & LokasiPenganjurBilangan alumni terlibat (dalam / luar UKM)Sumbangan alumni (Tunai / In Kind)
1Program UniGo University of Tasmania (UTAS), Australia & Universiti Kebangsaan Malaysia26-31.1.2024
UKM, Putrajaya & Kuala Selangor
LESTARI UKM & University of Tasmania AustraliaDalam : 6 orang
PM. Dr. Goh Choo Ta, PM Dr. Sharina Abdul Halim, PM Dr. Tanot Unjah, Dr. Rospidah Ghazali, Dr. Lim Chuon Sian & Mahathir Amir Sultan
In kind - Ilmu pengetahuan dan kerja-kerja teknikal
2Seminar - Cabaran Menjayakan SDGs Di dalam Ketidaktentuan Persekitaran Global: Perkongsian Pengalaman Malaysia-Indonesia.23.2.2024
Auditorium Pusat Siswazah UKM
LESTARI UKM & Asosiasi DKLPT (Dosen Kolaborasi Lintas Perguruan Tinggi), IndonesiaDalam : 2 orang
Dr. Rospidah Ghazali & Dr. Nordiana Mohd Idris
In kind - Ilmu pengetahuan dan kerja-kerja teknikal
3Pra Iktizal LESTARI1.3.2024
Hotel Everly Putrajaya
LESTARI UKMDalam : 5
PM. Dr. Goh Choo Ta, PM Dr. Sharina Abdul Halim, Dr. Rospidah Ghazali, Dr. Lim Chuon Sian & Dr. Nur Fashareena Muhammad
In kind - Ilmu pengetahuan dan kerja-kerja teknikal
4Bacaan Yasin sempena bulan Ramadhan8.3.2024
LESTARI UKM
LESTARI UKMDalam : 2
PM Dr. Sharina Abdul Halim & Mahathir Amir Sultan
In kind - Ilmu pengetahuan dan kerja-kerja teknikal
5Hari Mesra Pelajar8.3.2024
Microsoft teams
LESTARI UKMDalam : 3
PM. Dr. Goh Choo Ta, PM Dr. Sharina Abdul Halim & Mahathir Amir Sultan
In kind - Ilmu pengetahuan dan kerja-kerja teknikal
6Mesyuarat hala tuju Asosiasi DKLPT dan LESTARI UKM15.3.2024
Microsoft teams
LESTARI UKM & Asosiasi DKLPT (Dosen Kolaborasi Lintas Perguruan Tinggi), IndonesiaDalam : 1 orang
Dr. Rospidah Ghazali
In kind - Ilmu pengetahuan dan kerja-kerja teknikal
7Wacana Kelestarian 1/2024 : Perubahan Gunatanah Pertanian dan Keselamatan Makanan di Indonesia20.3.2024
Zoom
LESTARI UKM & Universiti Syiah Kuala Banda Aceh IndonesiaLuar : 1
Dr. Muhammad Yasar (Indonesia)

Dalam : 3
PM Dr. Goh Choo Ta, Mahathir Amir Sultan, PM. Dr. Tanot Unjah
In kind - Ilmu pengetahuan dan kerja-kerja teknikal
8Jamuan Hari Raya LESTARI26.4.2024
LESTARI UKM
LESTARI UKMLuar : 6
1. Dr. Che Zaliha Sahrum
2. Dr. Chandramalar a/p Munusami
3. Dr. Noraziah bt Abdul Aziz
4. Dr. Norzalina Zainudin
5. Dr. Nurul Ashikin Binti Alias
6. Nurul Hidayah Shamsul Ariffin

Dalam : 7
1. Prof. Dr. Goh Choo Ta
2. PM Dr. Sharina Abdul Halim
3. Dr. Rospidah Ghazali
4. Dr. Lim Chuon Sian 5. Dr. Nur Fashareena Muhammad
6. Dr. Nor Diana Mohd Idris
7. Mohamad Mahathir Amir Sultan
In kind - Ilmu pengetahuan dan kerja-kerja teknikal
9Bengkel Chemical Information Management System (CIMS) dan Sistem Classification Tool for Chemical Mixture (CATCH)30.4.2024
Dewan Auditorium Pusat Siswazah UKM
LESTARI UKM & Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia (JKKP) @ (DOSH)Luar : 1
Encik Mohd Fadhil bin Haji Abu Yazid

Dalam : 3
Prof. Dr. Goh Choo Ta, PM Dr. Sharina Abdul Halim & Mahathir Amir Sultan
In kind - Ilmu pengetahuan dan kerja-kerja teknikal

2023

Bil. Nama program / aktiviti / impakTarikh & LokasiPenganjurBilangan alumni terlibat (dalam / luar UKM)Sumbangan alumni (Tunai / In kind)
1.Program Gaya Hidup Sihat LESTARI 1/20233 Februari 2023
Lobi LESTARI UKM
LESTARI UKMDalam : 2
1. PM Dr. Goh Choo Ta
2. PM Dr. Sharina Abdul Halim
In kind - Ilmu pengetahuan dan kerja-kerja teknikal
2.Seminar Kerjasama Agensi Nuklear Malaysia (Nuklear Malaysia) dan LESTARI UKM28 Februari 2023
Dewan Tun Dr. Ismail, Nuklear Malaysia
Nuklear Malaysia & LESTARI UKMDalam : 6
1. PM Dr. Goh Choo Ta
2. PM Dr. Sharina Abdul Halim
3. Dr. Rospidah Ghazali
4. Dr. Nurfashareena Mohamad
5. PM Dr. Tanot Unjah
6. Dr. Minhaz Farid Ahmed
In kind - Ilmu pengetahuan dan kerja-kerja teknikal
3.Klinik Pemantapan Kertas Cadangan Penyelidikan Skim Geran Penyelidikan Fundamental (FRGS)7 Mac 2023
Bilik Kuliah Utama LESTARI UKM
LESTARI UKMDalam : 2
1. Dr. Rospidah Ghazali
2. Dr. Nor Diana Mohd Idris
In kind - Ilmu pengetahuan dan kerja-kerja teknikal
4.Diskusi KASES Bil 1/ 2023 : Membina bandar berdayahuni di Malaysia: Dari Konsep ke Pelaksanaan10 Mei 2023
Bilik Kuliah Utama LESTARI UKM
LESTARI UKMDalam : 1
1. Dr. Rospidah Ghazali
In kind - Ilmu pengetahuan dan kerja-kerja teknikal
5.Jamuan Raya LESTARI12 Mei 2023
Lobi LESTARI UKM
LESTARI UKMLuar 1 :
1. YAS Pj. Dr. Haji Norhafifi bin Haji Ismail

Dalam : 9
1. Prof. Madya ChM. Dr. Goh Choo Ta
2. Prof. Madya Dr. Sharina Abdul Halim
3. Dr. Rospidah Ghazali
4. Gs. Dr. Nurfashareena Muhammad
5. ChM. Dr. Nur Fadhilah binti Mazlan
6. Dr. Nor Diana binti Mohd Idris
7. Dr. Lim Chuon Sian
8. Encik Mohamad Mahathir Amir Sultan
9. Nurul Hidayah binti Shamsul Ariffin

RM1000 - sumbangan YAS Pj. (PA) Dr. Haji Norhafifi bin Haji Ismail

In kind - Makanan
6.Kunjungan Konsorsium Pengajian Tinggi dan Cendikiawan Nusantara (KPTCN) KE LESTARI5 Julai 2023
Bilik Kuliah Utama LESTARI UKM
LESTARI UKMDalam : 1
1. Dr. Rospidah Ghazali
In kind - Ilmu pengetahuan dan kerja-kerja teknikal
7.Bibliometric Workshop26 - 27 Julai 2023
Bilik Kuliah Utama LESTARI UKM
SEADPRI LESTARI UKMDalam : 1
ChM. Dr. Nur Fadhilah Mazlan
In kind - Ilmu pengetahuan dan kerja-kerja teknikal
8.Program Resolusi di Radio IKIM.fm
Peranan Institut Alam Sekitar dan Pembangunan (LESTARI) dalam menyokong usaha mencapai SDGs (Sustainable Development Goals)
3 Ogos 2023
Siaran Radio
Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) & LESTARI UKMDalam : 1
PM Dr. Goh Choo Ta
In kind - Ilmu pengetahuan dan kerja-kerja teknikal
9.Program Resolusi di Radio IKIM.fm
Cabaran dalam Mencapai Sekuriti Makanan
16 Ogos 2023
Siaran Radio
Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) & LESTARI UKMDalam : 1
Dr. Rospidah Ghazali
In kind - Ilmu pengetahuan dan kerja-kerja teknikal
10.Diskusi KASES 2/2023 : Pensijilan Pengurusan Hutan: Pemuliharaan dan Perlindungan Kepelbagaian Biologi24 Ogos 2023
Bilik Kuliah Utama LESTARI UKM
LESTARI UKMLuar : 1
1. Dr. Zakaria Hashim (UiTM)

Dalam :
1. Dr. Rospidah Ghazali
2. Dr. Nor Diana Mohd Idris
3. Nurul Hidayah Shamsul Ariffin
In kind - Ilmu pengetahuan dan kerja-kerja teknikal
11.Program Eksplorasi Taman Botani Bangi (TBB)28 Ogos 2023
Taman Botani Bangi UKM
SEADPRI LESTARI UKMDalam : 1
ChM. Dr. Nur Fadhilah Mazlan

Luar : 1
Dr. Syamimi Mohamad.
In kind - Ilmu pengetahuan dan kerja-kerja teknikal
12.Program Resolusi di Radio IKIM.fm
Geopark : Meraikan Warisan Bumi, Menyokong komuniti Setempat
31 Ogos 2023
Siaran Radio
Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) & LESTARI UKMDalam : 1
PM Dr. Tanot Unjah
In kind - Ilmu pengetahuan dan kerja-kerja teknikal
13.Wacana Kelestarian Bil 3/2023 : Mitigating Environmental Degradation: Muslims’ Strategic Roles for Human Well-Being and Planetary Stability14 September 2023
Bilik Kuliah Utama LESTARI UKM
LESTARI UKMDalam : 3
1. Dr. Nurfashareena Muhamad
2. Dr. Nor Diana Mohd Idris
3. Dr. Rospidah Ghazali
In kind - Ilmu pengetahuan dan kerja-kerja teknikal
14.Research & Review Paper Webinar21 September 2023
Online
LESTARI UKMDalam : 3
1. Prof. Madya Dr. Sharina Abdul Halim
2. Dr. Nor Diana Mohd Idris
3. Nurul Hidayah Shamsul Ariffi
In kind - Ilmu pengetahuan dan kerja-kerja teknikal
15.Kem Ekologi IKIM-LESTARI UKM 202321 - 23 September 2023
Pulau Langkawi Kedah
Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) & LESTARI UKMDalam : 4
1. Prof. Madya Dr. Sharina Abdul Halim
2. Prof. Madya Dr. Tanot Unjah
3. Gs. Dr. Nurfashareena Muhammad
4. Nurul Hidayah binti Shamsul Ariffin
In kind - Ilmu pengetahuan dan kerja-kerja teknikal
16.Kolokium Siswazah LESTARI 2023 (KSL 2023)11 & 12 Oktober 2023
Bilik Kuliah Utama LESTARI UKM
LESTARI UKMDalam
1. PM Dr. Goh Choo Ta
2. PM Dr. Sharina Abdul Halim
3. Dr. Nurfashareena Mohamad
4. PM Dr. Tanot Unjah
5. Prof. Dr. Rizal Razman
6. Dr. Rospidah Ghazali
7. Encik Mohamad Mahathir Amir Sultan
8. Dr. Minhaz Farid Ahmed
9. Dr. Nor Diana Mohd Idris
In kind - Ilmu pengetahuan dan kerja-kerja teknikal

2022

Bil.Nama program / aktiviti & impakTarikh & LokasiPenganjurBilangan alumni terlibat (Dalam / Luar UKM)Sumbangan alumni (Tunai / In Kind).
1.Program Santai Rimba26 - 28 Oktober 2022
Taman Eko Rimba Ulu Kenas Perak
LESTARI, Perbadanan Putrajaya & Jabatan Perhutanan Negeri PerakDalam 2 :
1. Prof. Dr. Rozita binti Hod
2. Nurul Hidayah binti Shamsul Ariffin
Ilmu pengetahuan dan kerja-kerja teknikal
2.Wacana Kelestarian Siri 1/2022 : Syarahan Umum Professor Antarabangsa Tersohor LESTARI : Economic Disconnect and The Development of Effective Plastic Pollution Mitigation Policies by Prof. Dr. Rashid Sumaila4 Ogos 2022
Bilik Kuliah Utama LESTARI UKM
LESTARI UKMDalam : 6
1. PM Dr. Goh Choo Ta
2. PM Dr. Sharina Abdul Halim
3. Dr. Minhaz Farid Ahmed
4. Dr. Rospidah Ghazali
5. Dr. Nor Diana Mohd Idris
6. Encik Mohamad Mahathir Amir Sultan
Ilmu pengetahuan dan kerja-kerja teknikal
3.Muzakarah Pakar yang bertemakan ‘Wakaf Tenaga Boleh Diperbaharui: Ke Arah Kelestarian Alam Sekitar’20 Oktober 2022
Bilik Majlis Canselori UKM
Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) & LESTARI UKMDalam : 3
1. PM Dr. Goh Choo Ta
2. PM Dr. Sharina Abdul Halim
3. Encik Mohamad Mahathir Amir Sultan
Ilmu pengetahuan dan kerja-kerja teknikal
4.Syarahan Umum “Climate Change and Impacts on Food Security” anjuran Program Pengajian Kejuruteraan Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala Acheh, Indonesia6 Disember 2022
Online
Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala Acheh, Indonesia Dalam : 1
1. Dr. Nor Diana Mohd Idris
Ilmu pengetahuan dan kerja-kerja teknikal

Jamuan Hari Raya LESTARI | 26.4.2024 | LESTARI UKM

Bengkel Chemical Information Management System (CIMS) dan Sistem Classification Tool for Chemical Mixture (CATCH) | 30.4.2024 | Dewan Auditorium Pusat Siswazah UKM

Program UniGo University of Tasmania (UTAS), Australia & Universiti Kebangsaan Malaysia | 26-31.1.2024 |  UKM, Putrajaya & Kuala Selangor

Seminar – Cabaran Menjayakan SDGs Di dalam Ketidaktentuan Persekitaran Global: Perkongsian Pengalaman Malaysia-Indonesia | 23.2.2024 | Auditorium Pusat Siswazah UKM

Pra Iktizal LESTARI UKM | 1.3.2024 | Hotel Everly Putrajaya

Hari Mesra Pelajar | 8.3.2024 | Microsoft Teams

Bacaan Yasin | 8 Mac 2024 | Bilik Mesyuarat Utama LESTARI UKM

Perbincangan Hala Tuju LESTARI UKM & Asosiasi DKLPT | 15.3.2024 | Microsoft Teams

Wacana Kelestarian 1/2024 : Perubahan Guna Tanah Pertanian dan Keselamatan Makanan di Indonesia | 20.3.2024 | Microsoft Teams

Majlis Sambutan Hari Raya Aidilfitri LESTARI 2023 | 12 Mei 2023 | Lobi LESTARI UKM

Bibliometric Workshop | 26 – 27 Julai 2023 | Bilik Kuliah Utama LESTARI UKM

Eksplorasi Taman Botani Bangi | 28 Ogos 2023 | Taman Botani Bangi

Penjelajahan Geopark: Menyelami Ekosistem Kita | 21 – 23 September 2023 | Langkawi, Kedah

Program Santai Rimba | 26-28 Oktober 2022 | Taman Eko Rimba Ulu Kenas Perak


Dikemaskini oleh Ku Adriani

Translate »