Jabatan Oftalmologi Fakulti Perubatan

 Universiti Kebangsaan Malaysia