Jabatan Oftalmologi Fakulti Perubatan

 Universiti Kebangsaan Malaysia

Glaukoma Sudut Tertutup

Oleh: Prof. Madya Dr. Jemaima Che Hamzah (Pakar Oftalmologi Hospital Canselor Tuanku Muhriz, Pusat Perubatan UKM)