Jabatan Oftalmologi Fakulti Perubatan

 Universiti Kebangsaan Malaysia

Kesan Cahaya Biru Kepada Mata

Prof. Madya. Dr Mushawiahti Mustapha, Pakar dan Pensyarah di Jabatan Oftalmologi Hospital Canselor Tuanku Muhriz ditemuramah oleh Mingguan Wanita tentang Kesan Blue-Light Kepada Mata