Jabatan Oftalmologi Fakulti Perubatan

 Universiti Kebangsaan Malaysia

Katarak

Penyakit Mata Katarak oleh Prof. Dr. Mae-Lynn Catherine Bastion dari Jabatan Oftalmologi, Hospital Canselor Tuanku Muhriz, UKM